สมัครกิฟฟารีน

  ต้องการสมัครสมาชิกกิฟฟารีน เพื่อ

  ซื้อสินค้าใช้รับส่วนลด 25%นักธุรกิจ/รายได้เสริม

  1. ข้อมูลส่วนตัว

  เพศ :

  ชายหญิง

  สถานภาพ :

  โสดสมรสอื่นๆ

  คำนำหน้านาม :

  นายนางนางสาวอื่นๆ (ระบุ)

  ชื่อ-นามสกุล :

  วัน/เดือน/ปี เกิด :

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน :

  2. ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ :

  เบอร์โทรศัพท์ :

  อีเมล :

  Line ID :

  ชื่อเฟสบุ๊ค:

  เวลาที่สะดวกในการติดต่อ :

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน :

  4. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (หากต้องการซื้อสินค้าด้วยให้+ค่าสินค้ามาด้วยเลยค่ะ)

  ข้อความของคุณ :

  Facebook Comments